Frontend dasturchi bo'lish

Shu bilan birgalikda siz web dasturchi xam bo'lishingiz mumkin

Bu yer dasturchilar inkubatori

Biz dasturchilar yetishtirib chiqaramiz.

Frontend dasturchi

Frontend dasturchi saytning maketiga muvofiq uning sxemasini tuzib chiqadi, buni qilishda u HTML, CSS va JavaScriptdan foydalanadi. Yani u saytning tashqi ko'rinishi bilan ishlaydi. Bundan tashqari Git va Webpack vositasi yordamida loyiha bilan ishlash va jamoa bo'lib ishlashni o'rganish mumkin. Sizga avvalo Frontend dasturchisi bo'lish uchun zarur bo'lgan texnologiyalardan qanday foydalanishni o'rgatmoqchimiz.

Kurs davomida siz:

Dasturlash asoslari

Web saytlar qurilish jarayoni

HTML & CSS

Saytda sxemasini qurish

Saytning ko'rinishini qilishda yangi texnologiyalardan foydalanish

JavaScript, JQuery

Real proyektlar ustida ishlash

Jamoa bo'lib ishlash qoidalari

Kurs davomiyligi 6 oy davom etadi