Backend dasturchi bo'lish

Shu bilan birgalikda siz web dasturchi xam bo'lishingiz mumkin

Bu yer dasturchilar inkubatori

Biz dasturchilar yetishtirib chiqaramiz.

Backend dasturchi

Backend dasturchi saytning yoki dasturlarning asosiy logikasini yozadi. Backend bu dasturlarning asosiy qismi hisoblanadi. Shuningdek, u boshqa Internet xizmatlari bilan ishlovchi web-saytning o'zaro ishlash algoritmlarini ishlab chiqadi.

Backend dasturchi bo'lish uchun quydagi dasturlash tillarini o'rganamiz

Python Php JavaScript

Kurs davomida siz:

Dasturlash asoslari

Algoritimlash

Python, Php, JavaScript dasturlash tillari

Dasturlash tillari uchun maxsus kutubxonalar

Funksional dasturlar yaratish

Web saytlar yaratish

Telegram Botlarni yaratish

Jamoa bo'lib ishlash qoidalari

Real proyektlar ustida ishlash

Kurs davomiyligi kamida 6 oy davom etadi